Skip to content
All posts

Enkle grep ga bedre læring

Å forberede til ledersamling handler om uendelig mange detaljer som skal løses og falle på plass. Midt oppe i alt det praktiske finner vi alle lederne som skal ha lært noe når samlingen er over. Så hvordan sikrestiller vi at ledersamlingen både gir inspirasjon og samhold, men også endring og utvikling?

Det var utfordringen Voss Herad stod overfor da de tok kontakt med oss i TRIKKS.

Og sammen har vi jobbet med nettopp hensyn til målgruppe og faktisk læringsutbytte for både deltakere og heradet.

Forenkling

“Vi har hatt behov for å få kontroll på hvordan vi får til læring i Leiartreninga. Og hvordan vi får ut rett informasjon til rett person til rett tid…” Silje Heistein Lund og Laila Nystad snakker engasjert om veien vi har gått sammen. “Vi ville skape en forventning hos lederne våre, samtidig som vi også ønsket at disse samlingene skulle bidra til både forankring og eierskap til Heradet og kollegiet.” 

Som hos mange andre har dette vært et ønske og et mål lenge og dette forsøket var slettes ikke det første. Heldigvis er Silje og Laila av den typen at de heller tar med seg erfaringene fra tidligere forsøk inn i den nye prosessen fremfor å se på det som ikke gikk så bra som et nederlag. De hadde derfor satt opp noen tydelige krav til oss da de kom inn i første møte:

  • Læringsdelen måtte være 100% enkelt å komme inn på
  • Det skulle være kognitivt enkelt å følge læringsreisen

Ganske enkle krav, men kanskje ikke alltid like lett å få til!

“Å starte det hele med en work shop sammen med TRIKKS var helt nødvendig for resultatet.” De to i Voss legger ikke to pinner i kors når de forklarer hvorfor de har lykkes denne gangen. “Henrik og Janne hjalp oss med å forenkle og rydde opp. Sammen tok vi bort alt unødvendig og la opp til en organisk læringsreise i TRIKKSletet sånn at det skulle bli tydelig at ledertrening er en prosess som går over tid.”

Oppstart

Når et nytt digitalt verktøy skal tas i bruk er det viktig at alle kjenner til hvordan man orienterer seg og tar de ulike funksjonene i bruk før man sitter i samlingen. Vi hadde derfor et tydelig fokus på kommunikasjonen i forkant. Gjennom flere påminnelser, oppgaver, et webinar og små videoer samt en god opplæringsfilm som gikk gjennom alt man trengte å vite. “Det at vi kunne gå inn og se statistikk og oversikt over hvor mange som hadde vært inne i TRIKKS før samlinga var utrolig verdifullt for oss. Da kunne vi gå inn og bistå de som trengte et lite ekstra dytt uten at det gikk ut over andre deltakere.”

Summen av dette ga årets første samling i Leiartreninga et enstemmig JA på om deltakerne hadde fått nok informasjon på forhånd. Det førte også til at langt flere enn de som deltok fysisk var inne i Leiarsamlinga da denne startet på morgenen. I tillegg var tilbakemeldingene at det var enkelt, oversiktlig og inspirerende, men kanskje aller viktigst; læringen blir bedre når man er litt forberedt.

“Alt er samlet på et sted, så jeg slipper å forholde meg til flere ting!"

Sitat ansatt i Voss Herad

Erfaringene

 “Hadde vi hatt flere maler å jobbe ut fra kunne vi nok gjort enda mer selv, men vi hadde knapt med tid og foreløpig finnes det ikke så mange å ta av hos TRIKKS. Det de har i stedet er en gjeng entusiastiske og faglig dyktige ansatte som bidrar med alt de kan med en gang vi spør. Altså, vi har sikkert stilt 100 spørsmål!” 

Når vi nå har gjennomført den første samlinga, så sitter Silje og Laila i Voss med en del erfaring som de gjerne deler videre. 

Tips til å lykkes med TRIKKS

Definer for dere selv hva dere skal bruke det til og hvorfor!!!

  • Bruk verktøyet til å understøtte målet!

Sett av tid til å jobbe med det!

  • Sett deg skikkelig inn i det, eller så bør du utsette det.
  • Å bygge læring er ingen venstrehåndsarbeid og behøver både fokus og prioritet

Sett tidsplan!

  • Hva skal skje når?
  • Hold deg til den!!!

Jobb tett med TRIKKS som rådgivere

  • Sug til deg all entusiasmen til TRIKKS; det vil hjelpe deg!

Og om noen måneder skal neste samling gjennomføres og i Voss har de allerede lagt en god plan. “Vi skal bruke erfaringene fra forrige samling og starte tidlig med både påminnelser og oppgaver relatert til neste samling sånn at vi kommer like raskt i gang med det vi faktisk skal gjøre når vi møtes; lære noe nytt og utvikle oss sammen til det beste for alle de som bor og er ansatt i Voss Herad.”

Og vi i TRIKKS bøyer oss i støvet og gratulerer Silje og Laila med fantastiske resultater så langt - dette er bare begynnelsen!

P.S. Vil du ta med deg enda flere tips til hvordan du kan lykkes med læring i din bedrift, så anbefaler vi deg å lese denne artikkelen med førsteamanuensis Robert Morris Gray ved Universitetet i Bergen!

81b51b12b00289494704e90a1d3fc304