Skip to content

Hva er TRIKKS

Lag et tilpasset og variert læringsløp med TRIKKS!

System

TRIKKS er en læringsarena som setter din læring i system. Vi tilbyr i en modulbasert læringsplattform som gir deg et utall muligheter når du skal presentere læring i din bedrift. Med TRIKKS får du en verktøykasse der du kan plukke ut de verktøyene som gir best læringsutbytte for dem du skal lære bort til - og med den faktiske læringen i fokus, vet vi at du vil lykkes!

For å komme raskt i gang får du en grundig gjennomgang av systemet med oss. I tillegg er vi tilgjengelige gjennom vår support-kanal, både inne i plattformen og på vår nettside. Vi kan også bistå deg underveis i prosessen med ulike tjenester som innholdsproduksjon, pedagogisk tilnærming, work shop og utvikling!

Med TRIKKS kan du

 • presentere og dele innholdet ditt oversiktlig for alle
 • legge innholdet i det vi kaller et TRIKKSlet og visualisere et tydelig læringsløp for dine deltakere
 • inkludere filmer og bilder som understøtter og forklarer det du vil lære bort
 • sette opp og invitere til eventer
 • dele refleksjonsspørsmål eller quizer - og hente inn svar direkte fra alle deltakere
 • etablere samarbeidsområder og involverer, og kommunisere med alle deltakerne
 • følge opp deltakere på individ- og gruppenivå
 • ha mulighet for organisasjoner/grupper med ulikt tilgangsnivå
 • dele innhold på tvers av grupper og avdelinger
 • hente ut enkle rapporter

Skreddersøm

Totalleveranse av kurs og innhold

Det er hvem du skal snakke med hva om som avgjør hvordan du bør gjøre det. Det betyr at noe som ikke har fungert tidligere kan fungere utmerket godt neste gang. Det viktigste arbeidet vi gjør når vi skal legge opp nye læringsløp, er å legge en grundig plan og sett noen tydelige læringsmål. Dette gjør vi gjerne gjennom en behovsanalyse tilpasset læring der vi ser på alt fra målgruppe, faktiske læringsmål, utfordringer ved læringen og situasjonen sånn som den er i dag. Og gjennom analysen danner vi oss et bilde av hvordan vi skal oppnå læring som skaper endring og gir en faktisk og praktisk verdi.

Noen ganger er det likevel sånn at vi ikke besitter de ressursene vi ønsker oss internt i egen bedrift. Da er det godt å vite at vi i TRIKKS har en rekke dyktige fagpersoner internt, i tillegg til flere nære samarbeidspartnere, som kan hjelpe deg med det du måtte trenger.

Andre tjenester

Mange ganger ser vi at det er lønnsomt for deg som kunde å gjøre den største jobben selv; kursets innhold. DU er eksperten og det er du som vet hvor skoen trykker mest. Samtidig er det ofte sånn at man gjerne skulle hatt litt hjelp på veien. Det kan være dere ønsker dere en god læringsfilm, noen tegninger og illustrasjoner eller bare rett og slett en gjennomgang av språket. 

Og hos oss kan du selvsagt få hjelp til både de små og store tingene underveis!

Vi hjelper deg med

 • Manus og tekstbearbeiding
 • Animasjon og video
 • Illustrasjon og design
 • Voice og lyd
 • Podcastproduksjon
 • Webinarer
 • Presentasjoner og presentasjonsteknikk
 • Kommunikasjon rundt kurs
 • Konseptutvikling

Oppfølging og repetisjon

I TRIKKS kan du følge opp hver enkelt deltaker personlig. Dere kan med andre ord droppe alle former for felles påminnelser til alle kursdeltakere eller mas i organisasjonens felles kommunikasjonskanaler. Ved hjelp av systemet kan du gå inn og se nøyaktig hvor i kursløpet hver enkelt ansatt befinner seg og sende direkte mail til de som ikke helt har kommet i gang eller virker å stå fast.