Skip to content
All posts

De beste eksperttipsene for digital læring

Å skape god læring er ikke lett for noen, ei heller for de som jobber ved landets universiteter. Midt i den digitale tidsalderen har vi fantastiske muligheter til å skape engasjerende læringsløp tilpasset fagområder og kompleksitet, men vi begrenses fortsatt av menneskets egen evne til å faktisk lære. For selv om vi gjerne skulle sett at ny kunnskap mer eller mindre kunne programmeres inn i oss, så viser det seg at det ikke er mulig.

Begynn med et “hvorfor”

For å bli litt klokere på hva vi bør og tidvis må gjøre for å sørge for god læring med digital støtte, tok vi kontakt med førsteamanuensis Robert Morris Gray ved Universitet i Bergen. Han jobber med, og forsker på, hvordan vi kan skape god, digital læring og har noen klare tips til deg som skal bygge læringsløp.

“Den største feilen vi gjør i høyere utdanning er at vi forteller studentene hva de trenger, men vi forteller ikke hvorfor.” Gray er helt tydelig. “Uansett hva vi forsøker å lære bort, så må vi legge det tett opp til noe de faktisk skal bruke det de lærer til.” Og det er ingen tvil om at det samme gjelder for oss som jobber med læring inn mot næringslivet også…

Begrens deg

For Gray og hans kolleger foregår fortsatt mye av kunnskapsformidlingen i forelesningssalen. Samtidig har man sett en overgang fra fysiske forelesninger til innspilte videoer; “Utfordringen er at vi har et ganske lite fokusvindu på denne typen videoer. Vi kan ikke bare ta en hel forelesning, spille den inn og forvente at folk får med seg innholdet. I praksis ser vi at vi har seks, maks 10 minutter på oss for å få frem budskapet - noen ganger til og med mindre!”

Og da må vi tenke på film på en helt annen måte, for vi lærer ikke av en enkeltstående video. “Den må alltid settes inn i en større kontekst!”

Det beste tipset til førsteamanuensis Gray er derfor å dele opp innholdet som skal presenteres. Bruk video til det video er egnet til å kommunisere, men vær bevisst på hva du tenker at deles av innhold - og hvordan. “Folk kan fortsatt lese. Så vår jobb blir å vurdere hvor mye vi skal presentere i forelesningsinnholdet og hva vi skal forvente at studentene leser selv.”

Og akkurat dette mener førsteamanuensis er et viktig overførbart poeng; begrens det du legger inn i kursets innhold til det som er den faktiske essensen av hva de lærende skal ta med seg ut av kurset.