Skip to content
All posts

Rambøll lykkes - med riktig fokus

Timing og målgruppe er det aller viktigste!

“Vi er en kompetansebedrift og er helt avhengige av kontinuerlig kompetanseheving. Det behovet må løses parallelt og i konkurranse med krav om produksjon, leveranser og tidseffektivitet.”  

Knut Landstad, Kvalitetssjef i Rambøll, beskriver en problemstilling mange bedrifter sliter med. “Når vi ønsker å sette i gang et kurs eller seminar må vi samtidig regne inn hvor mange timer våre medarbeidere skal bruke på det. Vi har et begrenset antall timer vi kan bruke utenom prosjekter, vi må derfor være ekstremt bevisste på hva vi bruker disse timene til.” 

For å komme seg rundt noe av denne utfordringen jobber Rambøll med flere ulike faktorer. En av disse er at man er svært nøye med å tilpasse kurskatalogen på hvor man ligger i svingningene i året. 

“Vi må være ekstremt bevisste på når og hvor vi legger læring i forhold til hvor de ansatte er i sin arbeidssyklusen,” sier Olivia Gustafsson som jobber med kompetanse for både Norge og Sverige. “Det vi ser, er at når vi treffer på timing og samtidig klarer å lage kurs som både fenger og tar de lærende på alvor, da lykkes vi!”

Vær bevisst på læringsmål

Og det er nettopp det med å være bevisst på kursets målgruppe, og å ta disse på det største alvor, som er en av de virkelige nøklene til suksess. Generelle, globale kurs som er utviklet for hele organisasjonen har det tradisjonelt vært tungt å få god oppslutning rundt. 

“Fordi vi er en stor global virksomhet må vi for eksempel dokumentere at alle medarbeidere har gjennomført anti-korrupsjonsopplæring. Dette er et krav for å få være med i de store prosjektene. Men dersom dokumentasjon av gjennomføringsgrad blir kursets hovedmål, da har man begynt i feil ende,” sier Landstad - og fortsetter; “Om kurset er “For sjefens skyld”, så merker våre ansatte det fort, og da mister de interessen!” Når vi klarer å være bevisste på læringsmål, både for virksomheten og for hver enkelt medarbeider, da blir kursene mye mer populære.   

Rambøll gjennomfører de fleste kursene sine digitalt for å møte kravet om tidseffektivitet og være tilgjengelig for alle. En hybrid bestående av nettbaserte kurs med noen fysiske eller digitale møter har vist seg å fungere absolutt best. I tillegg har de også begynt å legge inn elementer som podcast, webinarer og korte innspillinger av samtaler eller presentasjoner for å utvide læringsplattformen og skape ytterligere variasjon i læringselementene. På den måten får man en mix av innhold presentert på mange ulike flater og det er lettere for medarbeiderne å sy det inn i hverdagen.  

Ta målgruppen på alvor 

Et av de stedene der de har begynt å høste frukter av sin hybride tankegang, er på introduksjonsseminarene som holdes for nyansatte fire ganger i året. “Her har vi virkelig fokusert på hva målgruppen trenger og ønsker seg,” sier Olivia Gustafsson. “Det er deres interesser som har vært satt i fokus, og det gir resultater. Nå tar de med seg en god blanding av inspirasjon og nyttig kunnskap tilbake til arbeidshverdagen - og således blir de også gode ambassadører for “The Rambøll way” inn i organisasjonen!” 

I onboardingen har man lagt opp til noen deler selvstudium gjennom enkle digitale kursmoduler og en stor samling der alle nyansatte treffer både hverandre og ledere fra flere avdelinger. I to dager får man muligheten til å lytte, lære, diskutere, stille spørsmål, bli kjent med hverandre og komme ordentlig inn i hva Rambøll er og står for. I tillegg holder mange av disse gruppene kontakten i ettertid og kommuniserer seg imellom på egne kanaler. På den måten har man et eget nettverk som står der sammen med deg i startgropen av en karriere i et stort, globalt selskap.

Tips til mer verdifull læring

Vi i TRIKKS har jobbet med Rambøll i mange år, og over denne tiden har de arbeidet strategisk og godt med læring. Selvsagt har dette bidratt til at de har gjort seg mange erfaringer og noen av disse deler de mer enn gjerne med andre. 

Rambølls beste tips til verdifull læring: 

Ta utgangspunktet i målgruppen og se på hva som gir MÅLGRUPPEN verdi! 

  • Ta dem på alvor 
  • De lærende er våre kunder! 

Vis hva kurset kan gjøre for hver deltaker 

Det trenger ikke alltid være så veldig underholdende og gøy - det er flere ting som funker! 

  • Tilpasset målgruppen 
  • Det må være gjenkjennbart 
  • Bruk språk og begreper de kjenner igjen 
  • Lett tilgjengelig 

Hvis du vil vite mer om hvordan vi har bidratt for at Rambøll skal bli enda bedre i å bygge sine ansattes kompetansereiser, så må du gjerne ta kontakt!  

Vi bidrar med glede til å sørge for at dere får læring med mer praktisk verdi også i din bedrift.

Ramboll_head_office

Foto Morten Larsen – Ramboll Group