Skip to content
All posts

Ett sted for alt om arbeidsmiljø

Å formidle ett budskap, ett tema, til mange forskjellige er aldri enkelt. 

Når du samtidig må legge til at alle du snakker til har ulik bakgrunn, ulik forståelse rundt tema og ulikt erfaringsgrunnlag - ja da begynner oppgaven å bli formidabel.

Arbeidsmiljø til alle

ARK - som står for Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser, er uh-sektorens eget arbeidsmiljøutviklingsverktøy. De jobber ut mot nesten alle høyskoler og universiteter i Norge samt tre i Sverige og budskapet er like enkelt som det er vanskelig; arbeidsmiljø.

“Frem til pandemien tvang oss til å jobbe mer digitalt, var det faktisk ganske utenkelig for oss å jobbe med arbeidsmiljø på digitale flater. Det var først da jeg via et prosesslederkurs ble kjent med TRIKKS at jeg så at dette kunne være mulig!” Kirsti Godal Undebakke er godt inne i arbeidet med å gjøre arbeidsmiljøopplæringen lettere tilgjengelig for alle sine brukere. 

“Vi har alltid kjørt lederseminarer hos alle læringsinstitusjonene og vi tror fortsatt at det er viktig at man snakker sammen når man skal bli god på arbeidsmiljø, men vi ser også at den sosiale læringen kan foregå på andre arenaer enn den man har på egen arbeidsplass. Vi har derfor lett etter et system som kunne gi oss muligheten til å skape møtepunkter for målgruppen samtidig som alle har tilgang til alt fagstoff.”

Hybrid læringsreise med endringsmuligheter

Nå har Kirsti og hennes kolleger laget sin første læringsreise i TRIKKS, og til og med rukket å endre den ganske betydelig. Fra å være en veldig tydelig vei har det nå blitt mer som en hub, en arbeidsmiljøhub.

“Nå er dette et sted der man finner alt man trenger å vite samtidig som den kan tilpasses hvert enkelt læringssted. Vi kan altså sørge for at det alltid ligger oppdatert og korrekt innhold i hubben og tilrettelegge for et felles samlingspunkt gjennom fagfellesskapet,” forklarer Undebakke. “Målet er at denne hubben skal kunne erstatte de nettsidene for arbeidsmiljø hver høyskole og universitet har laget selv. Det vil gjøre det ryddigere og enklere for alle parter.”

Målet med den oppdaterte versjonen av TRIKKSlettet, er at det skal være oversiktlig og intuitivt hvor man finner det innholdet man trenger. Ved hjelp av ikoner, farger og enkle beskrivelser får brukerne nå et felles sted for alt man trenger å vite om når hva skal skje, arbeidsmiljø og ulike verktøy.

ARK

Tydelig kommunikasjon

Arbeidsmiljø er et stort og tidvis ganske vanskelig tema å formidle. Vi har ulike oppfatninger om hva et godt arbeidsmiljø er og skal være. I tillegg er det mange faktorer som påvirkes av kulturelle variasjoner. “Noen av våre ledere kommer fra land der arbeidsmiljø og arbeideres rettigheter er noe man aldri snakker om eller setter på agendaen. Overgangen til norsk arbeidsmiljølov og våre ansattes forventninger til hvordan det skal være på arbeidsplassen oppleves nok nesten litt sjokkartet for enkelte. Vi kan derfor nesten ikke være tydelige nok når vi tar for oss dette temaet.”

Og nettopp derfor har TRIKKSlet vært helt banebrytende for Kirsti og ARK. “Endelig er vi der at vi nå skal lansere dette for alle ledere ved Universitetet i Tromsø og NTNU og vi gleder oss skikkelig til å se hvordan det blir tatt i mot - og i bruk! Vi er ganske sikre på at dette vil både lette vårt og deres arbeid og, ikke minst, sørge for at alt vi deler er oppdatert og tilgjengelig for alle - alltid!”