Skip to content
All posts

TRIKKS - fra bestått til forstått!

Hva er egentlig det viktigste når vi lærer?

At vi gjør det raskest mulig?

At det er gøy?

At vi får gjort det uten at det går ut over arbeidstiden?

Eller at vi faktisk forstår det vi skal lære..?

Selv om alle disse punktene er fine, så er det for oss helt klinkende klart at det er det å faktisk forstå som er av betydning. Om vi ikke skjønner det vi har lært, så hjelper det ikke om alle på arbeidsplassen har klart å bestå en rask test rett etter en film. Du vil aldri oppleve reell læring og endring av det.

Læring for sjefens skyld

Vi snakker mye om læring for sjefens skyld her hos oss i TRIKKS. Når vi sier det, så handler det veldig lite om at vi syns det er en masse dårlige sjefer rundt omkring som krever unødvendig læring av sine ansatte. Nei, det vi mener er at vi alt for ofte lager læring som mangler et konkret mål - sånn rent bortsett fra å tilfredsstille et behov om å kunne bevise at alle har bestått en eller annen test til slutt.

For vi vet at det ikke er den testen som avgjør om vi kan det vi har lært. Den er bare en indikasjon på om vi har lest pensum eller sett en film. Akkurat nå.

“Sjefen” kan da være alt fra et lovverk, en politisk instans, en kommunal eller bransjespesifikk norm - eller et globalt hovedkontor. Felles for alle disse er at de har bestemt at noe skal læres, og at man må kunne legge frem en eller annen form for dokumentasjon på dette. Da er det fint om alle har bestått en test. Det er enklest sånn.

Læring med mening

Men når vi gjennomfører læring og krever at alle går gjennom et stoff, skylder vi ikke da målgruppa å gjøre det på en sånn måte at de faktisk lærer også? 

Vi tror det.

Derfor jobber vi med stort fokus på målgruppeforståelse og innhold, repetisjoner, små og store tester underveis, refleksjonsoppgaver og samarbeidsområder.

Å lære er ikke en enestående prosess, men en utvikling av oss selv og en fordypning i noe nytt. Om ikke veien til ny kunnskap tas på alvor, da vil det trolig kun bli enda en vei vi må gå - uten at vi helt ser et mål.

La oss i TRIKKS vise deg hvordan du kan gå fra bestått til forstått.

Det lønner seg.