Skip to content
All posts

6 grunner til å velge TRIKKS

Det finnes mange digitale kursplattformer og LMSer å velge mellom når man skal starte arbeidet med å produsere eget læringsmateriell. Når vi har utviklet TRIKKS har vi hatt spesielt fokus på de tingene vi syns er viktigst og for å hjelpe deg litt i valgprosessen har vi satt opp noen punkter for å fortelle deg hvorfor vi mener du bør velge oss!

1. Fleksible og visuelle læringsreiser

I TRIKKS bygger du læring ved hjelp av en rekke moduler som du finner i våre verktøykasse. Enkelt forklart så betyr dette at du kan sette opp en tekstboks, en quiz eller en test ved hjelp av forhåndsprogrammerte løsninger. Du trenger ikke tenke på noe som helst hva kommer til koding - det har vi allerede gjort for deg!

Du velger det verktøyet du vil bruke og går rett til innholdsbyggingen - alt annet er klart.

Om du bruker vårt TRIKKSlet kan du også legge læringsløpet inn i et bilde eller illustrasjon som på en enkel og visuell måte viser de lærende prosessen de skal igjennom. Dette gir en umiddelbar forventningsavklaring som igjen hever motivasjonen og gjennomføringsgraden. 

2. Enkel deling

Læringen du skaper vil ikke gi særlig mye verdi om du ikke enkelt får delt den med de som skal ta den. Med TRIKKS kan du segmentere på roller og grupper direkte i TRIKKS og sende læringsløpet rett til de som skal eller bør gjennomføre den. Du kan også eksportere innholdet ditt til f.eks. SCORM eller andre eksterne plattformer.

3. Engasjement

Vi lærer best gjennom bruk av flere sanser og metoder, og en av de viktigste hjelpemidlene vi har for å tilegne oss ny kunnskap, er samtale og diskusjon med andre. Å jobbe sammen, snakke sammen - ja, rett og slett ved å ta det vi skal lære med oss inn i samhandling med andre, gir oss en langt større læringsverdi enn når vi sitter med pensum alene.

Nettopp derfor har vi skapt TRIKKSocial. En sosial sone ikke helt ulikt et sosial medie der du kan poste innhold, kommentere, diskutere og invitere inn til webinarer eller andre arrangementer. Dette er rett og slett en digital samtalegruppe der du kan samle alle deltakerne i ditt kurs eller prosessarbeid for å kunne dykke enda dypere ned i materien sammen. Trenger du lukkede fellesskap for hvert enkelt kurs lager du like så greit så mange du trenger inviterer inn via roller eller grupper.

Et oversiktlig og enkelt digitalt fellesskap!

4. Følg opp

Alle liker vi å bli sett og få anerkjennelse for det arbeidet vi gjør. For å gjøre det enkelt for kuransvarlig å følge opp deltakernes fremdrift og gjennomføring, har vi lagt til rette for gode, tilpassede rapporter i tillegg til både automatiske og manuelle varslinger.

5. Tilgjengelighet

For å sikrestille at flest mulig går gjennom de læringsløpene dere har, er det viktig at de er tilgjengelige og fungere sømløst i hverdagen. TRIKKS tilbyr derfor Single Sign-On, integrasjon med tredjepartssystemer og skreddersydd app til iOS og Android.

6. Vi kan lage hele kurset for deg!

Det kan være mange grunner til at man har behov for hjelp til utvikling og implementering av læringsreiser. Noen ganger ønsker man et eget design, læringsfilmer som understøtter og forklarer innholdet, tekster som trenger bearbeidelse eller pedagogisk tilpassede løsninger for enda mer verdifull læring. Vi og våre partnere kan bistå med svært kompetente læringsdesignere, animatører, kommunikasjonseksperter, programmererere og rådgivere, og sammen setter vi dine lærende i fokus og tilpasser slik at læringen kommer både ansatte og bedrift til gode!