Skip to content

Oppfølging og repetisjon

God oppfølging øker mestringsfølelsen og gjør at læringen kan tas raskere i bruk i eget arbeid.

Med TRIKKS kommer du tettere på folka dine - hver dag!

Void-hamster-2.0

I TRIKKS kan du følge opp hver enkelt deltaker personlig. Dere kan med andre ord droppe alle former for felles påminnelser til alle kursdeltakere eller mas i organisasjonens felles kommunikasjonskanaler.
Ved hjelp av systemet kan du gå inn og se nøyaktig hvor i kursløpet hver enkelt ansatt befinner seg og sende direkte mail til de som ikke helt har kommet i gang eller virker å stå fast.

Du kan også sende spesifikke øvelser eller repetisjoner på nytt til alle deltakere eller samle dem i et fagnettverk der du kan spe på med oppdateringer og repetisjon etter at selve kurset er ferdig. Hvorfor ikke invitere inn til et kort webinar før lunsj for å gå gjennom det ene spørsmålet flere har sendt inn i plenum?