Skip to content

Fokus på sosial læring

For å sikre praktisk verdi fra læringen har vi utviklet TRIKKSocial!

Dette er et samarbeidsområde hvor deltakerne kan dele og diskutere hvordan læringen kan tas i bruk i hverdagen.

Anim-T-let-2-1.00_00_08_10.Still001

Samarbeid

Å lære helt alene går fint det, men det er bedre å lære sammen!

Når vi lærer noe sammen, lærer vi det bedre. Sånn er det bare. Gjennom samtaler og diskusjoner løfter vi det teoretiske opp til et høyere nivå og får snudd og vendt litt mer på det før det lander i kunnskapsbanken vår. Nettopp derfor utviklet vi TRIKKSocial.
Du kan se på det som et praksisfellesskap - eller et fagnettverk, om du vil. Her kan deltakerne dele og diskutere og du kan bruke det til å repetere, følge opp og svare på spørsmål fra deltakere.

Rent praktisk er TRIKKSocial bygget opp litt som et sosialt medie der vi har en vegg hvor man kan publisere poster med ulike former for innhold underveis i prosesslæringen.
Du som fasilitator kan altså bruke dette som et oppfølgingsverktøy, legge ut oppgaver eller ny informasjon eller forberede de lærende på det som kommer på neste samling eller lengre frem i kurset. Et samarbeidsområde er særlig egnet når ny kunnskap skal implementeres i avdelingen eller i arbeidshverdagen. Det å kunne lene seg på andre og utveksle erfaringer underveis skaper trygghet og større rom for å prøve.