Skip to content

Tilpasset og variert læring

For å kunne gå fra bestått til forstått trenger vi å tenke, lese, jobbe, diskutere, prøve og også noen ganger feile. Derfor er TRIKKS tilrettelagt for flere ulike måter å presentere innhold på.

Void-black-2.0

Caser

Dersom det man lærer om ikke kan hektes direkte opp på faktisk arbeidshverdag, så vil det ikke ha noen verdi. Det er derfor helt essensielt at man jobber med gode, virkelighetsnære oppgaver.

Tekstbaserte caser eller scenarier med enkle illustrasjoner tilrettelegger for refleksjoner og diskusjoner mellom kursdeltakere og kolleger. I oppgavene kan vi be om at man snakker med andre som tar samme kurs eller en erfaren kollega. Å diskutere og snakke sammen rundt vanskelige temaer gjør det enklere å ta de inn og huske dem over tid.

Spørsmål

Repetisjon er viktig og gjøres enkelt gjennom spørsmål etter hver modul eller kapittel. Samtidig som den hjelper oss til å huske, kan man også bruke spørsmål til å trekke frem det absolutt viktigste i for eksempel hvert kapittel.

Her kan man velge mellom alt fra enkle varianter som single eller multiple choice og over til mer omfattende tekstoppgaver som krever at noen går gjennom og gir tilbakemelding på svarene. Et annet alternativ er å ha en tekstoppgave der man får et generisk svar i etterkant og man selv må se om man har svart omtrent riktig.

Scenariotrening

For å legge trykk på enkelte situasjoner kan man sette opp ulike scenariotrening som viser hvordan man bør (eller ikke bør) handle i gitte situasjoner. Her kan man legge opp til refleksjon basert på tekst eller gjennom avanserte 3D-systemer. Her jobber vi med de norske selskapene Apprendly og We Are Learning som begge tilbyr fantastiske 3D-simuleringer tilpasset ditt tema og selskap.

Treningene embeddes inn og fungerer svært godt i TRIKKS.