TRIKKS skaper læring med praktisk verdi

Velkommen til en læringsarena tilpasset en hybrid arbeidshverdag!

I TRIKKS får du muligheten til å presentere innholdet ditt digitalt, invitere til samlinger og klasseromsundervisning, ha digitale treff og diskutere fag i praksisfellesskapet du skaper med alle deltakerne.

Tilpasset og variert læring


Med TRIKKS læringsarena er det lekende lett å skape varierte og tilpassede læringselementer som understøtter en hybrid arbeidshverdag.

Dialog og samarbeid


For å sikre praktisk verdi fra læringen har TRIKKS utviklet praksisfellesskap hvor deltakerne kan dele og diskutere hvordan læringen kan tas i bruk i hverdagen.

Oppfølging og repetisjon


God oppfølging øker mestringsfølelsen og gjør at læringen kan tas raskere i bruk i eget arbeid.

Hvorfor velge TRIKKS?

  • Lag fleksible og visuelle læringsreiser med vår rikholdige verktøykasse
  • Engasjer dine deltakere gjennom åpne eller lukkede praksisfellesskap hvor alle kan dele kompetanse, diskutere og stille spørsmål
  • Tilgjengeliggjør og del læringen gjennom ekstern deling, eksport til f.eks. SCORM eller direkte til utvalgte roller og grupper
  • Følg opp deltakernes fremdrift og gjennomføring gjennom tilpassede rapporter, automatiske og manuelle varslinger
  • Integrér læringen i daglige aktiviteter gjennom Single Sign-On, tredjeparts systemer og skreddersydd app til iOS og Android

Og skulle du ha behov for hjelp til utvikling og implementering av dine læringsreiser så kan vi og våre partnere bistå med svært kompetente læringsdesignere, animatører, kommunikasjonseksperter, programmererere og rådgivere.

Sammen lager vi læring som gir din bedrift praktisk verdi!

Praksisfellesskap på en hybrid læringsplass

Teorier om læring forteller oss at vi lærer best når vi kan snakke med andre, diskutere og teste ut ideer og tanker. Likevel satser flere og flere tungt på digitale løsninger - og digitale løsninger alene.

Les mer om hvorfor vi i TRIKKS mener at det er så viktig med hybrid tankegang i læringsøyemed!

Det finnes ingen e i læring.

Ingen lærer elektronisk, likevel setter vi all vår lit til e-læring.
Er det egentlig bra for læringen?
Og gjør vi oss selv en bjørnetjeneste når vi satser alt på ett kort?

Les mer om e-en som ikke finnes her!

Her er noen av våre kunder

© TRIKKS AS 2022 | Org. nr: 997 649 214 | Drammensveien 288, Lysaker, 0283 Oslo | hello@trikks.com | +47 920 55 040
Privacy Policy | kontakt oss