Læringsarena for en hybrid arbeidshverdag!

Med TRIKKS skaper du læring som øker den praktiske verdien.

Tilpasset og variert læring


Med TRIKKS læringsarena er det lekende lett å skape varierte og tilpassede læringselementer som understøtter en hybrid arbeidshverdag.

Dialog og samarbeid


For å sikre praktisk verdi fra læringen har TRIKKS utviklet praksisfellesskap hvor deltakerne kan dele og diskutere hvordan læringen kan tas i bruk i hverdagen.

Oppfølging og repetisjon


God oppfølging øker mestringsfølelsen og gjør at læringen kan tas raskere i bruk i eget arbeid.

Praksisfellesskap på en hybrid læringsplass

Hvis vi tar utgangspunkt i teorien om at vi lærer best sammen med andre, så er det vanskelig å argumentere for, og ikke minst forsvare, bruken av digital læring - både i skolen og arbeidslivet. Likevel bruker flere og flere teknologi for å forenkle og tilgjengeliggjøre læring for sine ansatte. I mange tilfeller ser vi at det er både fordelaktig og bra.

Helt alvorlig; det finnes ingen e i læring.

Det burde heller ikke gjøre det.
Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg lærer ikke elektronisk. Ikke barna mine heller. 
Så selv om kommunen jeg bor i har delt ut noen svært kostbare nettbrett til alle barna på skolen, så er det ingen av dem som bare sitter rolig ved pulten sin og trykker på den skjermen.

Noen av våre kunder

© TRIKKS AS 2022 | Org. nr: 997 649 214 | Drammensveien 288, Lysaker, 0283 Oslo | hello@trikks.com | +47 920 55 040
Privacy Policy | kontakt oss